امروزه مصرف آب روبه افزایش است و با مشکل کم آبی مواجه هستیم؛از آن جایی که مقدار عمده آب ها معمولا جهت مصارف خانگی و البته کشاورزی مصرف می شود ما با مقایسه مقدار آبی که برای آبیاری استفاده می شود و مقداری که محصول مصرف می نماید،می توانیم منابع آبی خود را در کشاورزی مدیریت نماییم که به هدر رفتن آب و بهتر شدن آبیاری کمک کرده و همچنین هزینه های پمپاژ و آب را کاهش می دهد،علاوه بر این در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نقش مهمی را ایفا می کند.حال سوال این است چگونه این امر میسر می گردد؟با استفاده از سیستم سنجش دبی آب مصرفی می توانیم به این هدف دستیابیم.

خرید سیستم سنجش دبی آب مصرفی

راهنمای خرید سیستم سنجش دبی آب مصرفی

راهنمای خرید سیستم سنجش دبی آب مصرفی این روزها خرید سیستم سنجش دبی آب مصرفی فوق العاده مثمر ثمر واقع گردیده است زیرا سبب بررسی برای راندمان و بازده بیشتر سیستم آبیاری می شود و با تعیین بهره وری سیستم پمپاژ و البته تشخیص و رفع مشکلات در کشاورزی ها کارآمد بوده است.این محصول انواع متفاوتی دارد و بسته به نیازمان می توانیم نوع را انتخاب کنیم.دقت و اطمینان پذیری یکی از مهمترین پارامترها می باشد.این محصول دارای دقت بالایی است زیرا دقیق نبودن منجر به خسارت می شود و اندازه گیری دقیق می تواند مقدار توزیع را مشخص کرده و دقیقا سود و زیان را محاسبه کند.

این سیستم جهت اندازه‌گيري مقدار سيال در حال جريان از يك مسير بسته يا مسير باز با سطح مقطع مشخص مناسب است.در برخي از اين وسايل حجم سيال در حال جريان بطور مستقيم و در لحظه خوانده مي‌شود و در برخي ديگر پس از اندازه‌گيري دبي سرعت و يا وزن سيال با تقريب تخمين زده مي‌شود.لازم به ذکر است؛این سیستم ها حجم سیال در واحد زمان را اندازه گیری کرده که در نهایت دبی سنج ها می توانند بعنوان کنتور حجمی نیز مورد استفاده قرار گیرند چراکه پس از محاسبه دبی امکان اندازه گیری حجم کل سیال عبوری را نیز خواهند داشت.

خرید سیستم هوشمندسازی وایرلس

خرید سیستم هوشمندسازی وایرلس خرید سیستم هوشمندسازی وایرلس برای ایمن سازی ساختمان، کنترل لوازم خانگی، نظارت بر مصرف انرژی، به عنوان دستیار در مراقبت افراد سالمند یا کودکان و خیلی موارد دیگر نقش خوبی را ایفا کرده است.این وسیله همانند وسایل توانبخشی و معلولین، ربات های مخصوص معلولین جهت کمک به راه رفتن و یا گرفتن اشیا،ربات های کشاورزی و باغبانی مثل ربات علف هرز ، ربات های مخصوص کارهای سخت و غیره بوده و فوق العاده کارآمد است.جهت خرید می توان به فروشگاه های اینترنتی مراجعه نمود و محصول مورد نظر را به صورت مستقیم و بدون واسطه خرید کرد.