سفارش هوشمند سازی مدارس- مدارس هوشمند، راهی برای پرورش خلاقیت کودکان

شکل و نوع
زندگی از زمان گذشته تا به حال تغییرات زیادی را به خود دیده است.این
تغییرات که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و چیرگی آن بر زندگی افراد پدید آمده است،
نتایج بسیاری را در هر یک از زمینه ها بر جای گذاشته است.به طور
مثال اگر بخواهیم به تغییرات حاصله ای که در عصر نوین فناوری به وجود آمده اند و
حوزه آموزش و پرورش را دچار درگیری مثبتی نموده اند اشاره ای بکنیم، می توان شکل
گیری مدارس هوشمند در سطح برخی از شهر های بزرگ مانند تهران را نام برد.گرچه تا
فراگیری این نوع مدارس در همه کشور، راه درازی باقی مانده است، اما استارت آن هم
نشانه خوبی در این زمینه تلقی می شود.در مدارس
هوشمند علاوه بر آموزش شنیداری و گفتاری، آموزش های وسیع دیگری نیز در زمینه
تصویری ایجاد شده و در این مسیر از ابزار بسیاری که با تکنولوژی نیز مطابقت دارند،
کمک گرفته می شود. مانند:لپتاپاینترنتدر نتیجه
می توان امور بسیاری را از طریق ابزار های ذکر شده توسط مدرسان این نوع مدارس
توسعه داد که به پرورش خلاقیت کودک و نوجوان کمک کرده و باعث رشد آن شود.

هم چنین
مدارس دیگر در سطح شهر های مختلف ایران نیز می توانند با سفارش هوشمند سازی مدارس
از نمایندگان ذیربط، به گسترش این نوع مدارس کمک بکنند.

بیش تر بخوانید