متمرکز و پایدار

ارتباط با سرور و اعمال فرامین به قسمت های مختلف از وظایف مرکز کنترل است. بر روی هر مرکز کنترل تعدادی ورودی و خروجی تعبیه شده است که امکان اجرای فرمان ها از سمت سرور را فراهم می آورد. از طرف دیگر با ورودی های دیجیتال فیدبک های محیط و اجزاء مختلف به سرور انتقال داده می شود. ورودی های آنالوگ جریانی نیز امکان اتصال هر نوع سنسور صنعتی را مهیا کرده است و خروجی های آنالوگ هم برای راه اندازی دستگاه های صنعتی کاربرد خواهد داشت. اگر تعداد ورودی یا خروجی ها کافی نباشد می توان از یک توسعه دهنده بی سیم برای ارتقاء تعداد آن ها استفاده  کرد. همچنین اگر فاصله ورودی یا خروجی ها زیاد باشد و یا امکان ارتباط سیمی برقرار نباشد هم این ماژول های بی سیم راهکاری بسیار مفید خواهند بود.

همه پروتکل های صنعتی از قبیل مودباس و ورودی و خروجی های آنالوگ جریانی پیاده سازی شده اند تا انعطاف پذیری بالایی را ایجاد کنند.

دستگاه مرکز کنترل M1406

ارتباط با اینترنت دارد
ارتباط با پیامک دارد
سیمکارت دارد
بلوتوث دارد
خروجی دیجیتال ۱۴
خروجی آنالوگ ۲
ورودی دیجیتال ۶
ورودی آنالوگ ولتاژ
ورودی آنالوگ جریانی
RS485 ۲
ارتباط بیسیم zigbee

دستگاه مرکز کنترل M0804

ارتباط با اینترنت دارد
ارتباط با پیامک دارد
سیمکارت دارد
بلوتوث دارد
خروجی دیجیتال ۱۴
خروجی آنالوگ ۲
ورودی دیجیتال ۶
ورودی آنالوگ ولتاژ
ورودی آنالوگ جریانی
RS485 ۲
ارتباط بیسیم zigbee

Related products